research-assistants

Claudia Aguado                                                         Cristian Arrieta

Yanbin Chen                                                             Stefani Fachini

Zhengrong Hu                                                          Samantha Jimenez

Lorena Knezevic                                                       Clarisse Lopez

Nika Miraffie                                                             Flavia Macchiavello

Olha Khymytsia                                                        Peiyang Sang                     

Paria Bahmani                                                          Matthew Jaramillo

 

Sheng Qian                                                              Dylan Rzepka

Melodie Sanchez                                                       Jack Shao

Conor Stuhrcke                                                         Kelsey Wang

Hongyang Wang                                                        Haochi Zhang

 

Alexandra Nicole Dreybus                                           Sophia Bachas-Daunert

Pedro Ramos-Nieves                                                  Pratyush Rustagi

Top